Úvod

Implantace kardioverter-defibrilátoru (ICD) je základní léčebný postup při srdečních arytmiích a jako prevence náhlé srdeční smrti. Indikace k ICD jsou shrnuty v Zásadách pro implantaci kardiostimulátorů, implantanbilních kardioverterů-defibrilátorů a srdeční resynchronizační léčbu. Klinické studie potvrdily implantaci ICD jako účinnější léčbu oproti léčbě antiarytmiky. Projektem Kardio-ICD vzniká centrální registr, který ve strukturované podobě zachycuje údaje, které postihují problematiku implantace ICD indikovaným pacientům

Cíle projektu Kardio-ICD

  • Sběr dat o implantaci ICD a jejich analytické vyhodnocení
  • Zjednodušení a parametrizace procesu schvalování implantace ICD
  • Převedení stávajících dat o implantacích ICD do nové struktury registru

Projekt je odborně garantován Českou kardiologickou společností.

 

>>>Vstup do registru<<<